EN SI

Ženska energija. Moška energija. Vodenje.

Osmi marec. Kako primeren dan za objavo bloga in mojega zapisa po dolgem času. In to kljub dejstvu, da nisem naklonjena delitvi na spol, niti ne spodbujam razprav o deležu žensk na vodilnih položajih, ker verjamam, da smo v Sloveniji kar dobro zastopane na vodilnih položajih. In ker sem prepičana, da smo ljudje edinstveni in da nas je po sposobnostih težko deliti glede na spol ali naše osebnostne lastnosti.


Prav zadnja misel me je spodbudila, da tokrat delim nekaj več besed o uporabnosti osebnostnega in profesionalnega profiliranja v organizacijah. Ne le, da velik del naših storitev opravimo na tem področju, temveč posebej zato, ker v zadnjem času prepoznavam vse več potreb po razumevanju profilov, razvojnih potencialov in komunikacijskih veščin pri naših klientih.


Individualno profiliranje namreč ponuja odličen vpogled v posameznikov profil in njegov razvojni potencial. Bodisi strokoven ali vodstven.


Na podlagi svojih izkušenj sem trdno prepričana, da ima katerokoli profiliranje največjo vrednost, če povratno informacijo dobi tudi posameznik. Poleg vodstva in kadrovske službe, namreč individualna povratna informacija vašemu sodelavcu pomaga:

  • razumeti njegove najmočnejše osebnostne in strokovne kompetence,
  • zbuditi samozavedanje in gradi samozavest,
  • prepoznavati vzorce vedenja drugih,
  • izboljšati komunikacijo z drugimi ter
  • graditi učinkovite in dobre odnose in
  • da lažje oblikujejo sebi lasten slog vodenja, ko se lahko prilagajajo in uspešno vodijo raznolike sodelavce.


Kaj je lahko boljša osnova za razvoj sebi lastnega sloga vodenja, kot poznati svoj lastni profil in si izdelati načrt, z jasnimi razvojnimi cilji? S pomočjo razumevanja svojega profila lahko namreč lažje prepoznavate potenciale drugih in z njimi učinkovito sodelujete in jih uspešno vodite.


Če ste kot vodja v situaciji, da bi želeli spoznati področja uspešnosti in učinkovitosti članov vašega tima, potem vedno predlagam profiliranje z metodo 360, kjer vsakega člana tima ocenijo tako njegovi sodelavci, kot tudi nadrejeni in podrejeni.


Za prepoznavanje vašega profila in vodstvenega potenciala vam pri BOC Institute nudimo dva tipa profiliranja ali assessmenta: Saville®  profesionalno profiliranje in PCM® osebnostno profiliranje; s pomočjo individualnega profiliranja ali z metodo 360.


Prvi kvartal leta je namreč odlično obdobje za vpogled in razumevanje priložnosti, ki organizaciji lahko doprinesejo k boljšim rezultatom, razvoju in večjemu zadovoljstvu zaposlenih. Sploh v situacijah, kot so tiste, ki nam jih je prineslo letošnje leto. Zahteven in dinamičen čas zahteva predvsem od vodij, da se hitro prilagodijo, izkazujejo veliko mero človešnosti, ter obvladujejo krizne situacije z veliko mero pozitivnosti in poguma.


Zato na BOC Institute prav v teh mesecih veliko časa in tudi dela z našimi naročniki usmerjamo prav v iskanje priložnosti, ne le na področju iskanja izjemnih talentov za odprta delovna mesta, temveč tudi na področju razvoja zaposlenih in organizacije. In pri tem veliko delamo tudi z orodji profiliranja, ki jih vključujemo tako v projekte rekrutmenta, kakor tudi v procese managerskih pregledov ali kot uvodni korak individualnih in skupinskih coachingov.


Verjamem, da je pred nami tudi v letošnjem letu ogromno lepih priložnosti. Hkrati pa bo to tudi izjemno zahteven čas, tako za vodje, kot za vse sodelavce.


In tudi zato, v tako zahtevnem obdobju ne verjamem na delitev moške in ženske energije, niti na prepoznavanje moškega ali ženskega sloga vodenja. Verjamem v edinstvenost in dobro v vsakem posamezniku. Vsak od nas ima namreč lastne cilje, ambicije, prehaja sebi lastno življenjsko obdobje, s sebi lastnimi prioritetami. In upam, da dela v dobro vseh.


Zato verjamem v edinstvenost. In podpiram sodelovanje in povezovanje.


Vse lepo drage moje prijateljice in kolegice.

Podprimo druga drugo in dajmo priložnost tudi moškim.


Simona

Ženska energija. Moška energija. Vodenje.

Who we are

With over 20 years of managerial experiences within the international business environment, our team offers a combination of solid business experiences and HR expertise, which strongly supports our client’s needs and ensures the delivery of high professional solutions for all your business needs and models.