EN SI

Zakaj je pomembno dvigniti zavzetost zaposlenih?

Pandemične omejitve so dodobra spremenile naša delovna okolja, delovne navade in motivatorje zaposlenih. Še več, določeni dejavniki delovnega okolja, kot je na primer delo od doma, so se v času epidemije spremenili v takšni meri, da ne predstavljajo več zgolj motivatorja zaposlenim, temveč pomenijo "higienik" delovnega okolja.


Strokovnjaki opozarjajo, da v pokoronskem okrevanju sledi t. i. "Great Resignation" - val novih zaposlitvenih priložnosti za zaposlene, ki bodo zapuščali in menjali službe. Da bi organizacije to lahko preprečile, se morajo bolj kot kadar koli prej osredotočiti na negovanje zavzetosti svojih zaposlenih.


Avtorji članka "How Companies Can Improve Employee Engagement Right Now", ki je bil nedavno objavljen v reviji Harvard Business Review, so predlagali naslednje ukrepe, s katerimi lahko povečate zavzetost zaposlenih.


Glede na ugotovitve avtorjev, obstajajo trije močni vzvodi, ki jih vodje lahko uporabijo, da bi povečali zavzetost zaposlenih:

- pomagati zaposlenim, da povežejo svoje delo s tistim, kar jih zanima oziroma s tistim, za kar jim je mar;

- narediti delovno okolje manj stresno in bolj prijetno;

- nagraditi zaposlene z več prostega časa.


Povežite se z vrednotami svojih zaposlenih. Zaposleni se počutijo bolj pripadni podjetju, ki je družbeno odgovorno. Študije tudi kažejo, da so se zaposleni v takem primeru celo pripravljeni odreči svojim finančnim koristim v zameno za širšo družbeno dobrobit. Zaposlenim pokažite, kako njihovo delo uresničuje cilje in poslanstvo organizacije; zaposleni morajo videti in izkusiti povezavo med njihovim delom in poslanstvom organizacije.


Ustvarite manj stresno in prijetnejše delovno okolje. Zaposlenim ponudite fleksibilnost, da poskusijo nove delovne naloge, da na ta način lahko odkrijejo svoja resnična zanimanja. Dajte zaposlenim več samostojnosti. Samostojnost je bistvena za spodbujanje notranje (samo)motivacije. Zaposlenim dvignite občutek samozavesti. Zaposleni se radi izogibajo delovnim nalogam, za katere nimajo dovolj samozavesti, zato je ravno samozavest ključnega pomena pri spodbujanju zaposlenih za zagon novih nalog. Da bi dvignili samozavest zaposlenih, razmislite tudi o mentorskih programih.


Ustvarite "časovno izobilje" - nagrajujte zaposlene s časom. Delovni čas se kar naprej podaljšuje, kar povzroča dolgoročne negativne občutke, zato časovne nagrade (npr. dodatni prosti čas v obliki dodatnih dni dopusta, krajšega delovnika, ipd.) poleg plače in drugih finančnih spodbud predstavlja najbolj neposredno pot k posameznikovi samo-izpolnitvi in pozitivnim emocijam.


Vpeljite program, ki zaposlene odvrne od pošiljanja službene pošte po končanem delovnem času. Zaposleni se pogosto pritožujejo nad številom prejetih sporočil in porabo časa ob prebiranju le-teh. Zato bi bilo smiselno vpeljati rešitev, ki bi zaustavila prejemanje službene pošte po končanem delovniku, kar bi zaposlenim omogočalo, da imajo več brezskrbnega prostega časa.


Leto in pol od začetka epidemije začetna »koronska« vnema in pripadnost zaposlenih podjetju marsikje upadata. Motivacijski govori predsednikov, kot je bil tisti Jeffa Bezosa zaposlenim v Amazonu v marcu 2020, so izzveneli. Zdaj, bolj kot kadarkoli prej, so na vrsti vodje, ki morajo postopati proaktivno, da bi povečali zavzetost svojih zaposlenih, ali pa tvegajo, da izgubijo dragoceno delovno silo. V tem prispevku je predstavljenih nekaj pristopov, vodje pa so tisti, ki morajo kombinirati teorijo in dejansko situacijo, da lahko odločijo, katere pristope prioritizirati v kontekstu njihovega specifičnega delovnega okolja.


Če ste se v vaši organizaciji znašli v podobnih težavah, smo vam na voljo v BOC Institute.


Želim vam lep konec oktobra.

Urška

Zakaj je pomembno dvigniti zavzetost zaposlenih?

Who we are

With over 20 years of managerial experiences within the international business environment, our team offers a combination of solid business experiences and HR expertise, which strongly supports our client’s needs and ensures the delivery of high professional solutions for all your business needs and models.