EN SI

Skrivnosti uspešnega sodelovanja

Današnje ekipe se razlikujejo od ekip iz preteklosti: so veliko bolj raznolike, razpršene, digitalne in dinamične (s pogostimi spremembami članstva). Toda medtem, ko se ekipe soočajo z novimi ovirami, je njihov uspeh še vedno odvisen od temeljnega sklopa osnov skupinskega sodelovanja.


Osnove učinkovitosti ekipe je opredelil že J. Richard Hackman, pionir na področju organizacijskega vedenja, ki je ugotavljal, da za uspešno sodelovanje niso pomembne osebnost, stališča ali vedenjski slogi članov ekipe. Namesto tega morajo ekipe, da bi bile uspešne, zadostiti drugim pogojem – jasna usmeritev, močna struktura in podporno okolje. Študije so pokazale tudi, da so sodobne ekipe še posebej ranljive na dveh področjih - razmišljanje "mi proti njim" in nepopolne informacije. Za premagovanje teh pasti pa raziskovalci uvajajo četrti kritični pogoj - skupna miselnost.


Jasna smer


Temelj vsake odlične ekipe je smer. Gre za dejavnik, ki spodbuja, usmerja in angažira člane. Ekip ni mogoče navdihniti, če ne vedo, za kaj si prizadevajo in nimajo jasnih, eksplicitnih ciljev. Dobri cilji morali biti zahtevni (skromni ne motivirajo), vendar ne tako težki, da bi ekipa resignirala, ker so nedosegljivi. Cilji morajo biti posledični: Ljudje morajo skrbeti za dosego cilja, bodisi zato, ker si želijo pridobiti zunanje nagrade, kot so priznanje, plačilo in napredovanje; ali notranje nagrade, kot sta zadovoljstvo in smisel.


Močna struktura


Ekipe potrebujejo tudi pravo mešanico in število članov, optimalno zasnovane naloge in procese ter norme, ki odvračajo od uničujočega vedenja in spodbujajo pozitivno dinamiko. Ni treba, da ima vsak posameznik izjemne tehnične in socialne spretnosti, toda ekipa na splošno potrebuje zdrav odmerek obeh. Raznolikost v znanju, pogledih in perspektivah, pa tudi v starosti in spolu lahko pomaga ekipam, da so bolj ustvarjalne in se izognejo skupinskemu razmišljanju


Podporno okolje


Imeti pravo podporo je tretji pogoj, ki omogoča učinkovitost ekipe. To vključuje vzdrževanje sistema nagrajevanja, ki krepi uspešnost informacijskega sistema, zagotavlja dostop do podatkov, potrebnih za delo, in izobraževalni sistem, ki ponuja usposabljanje. Pomembno je tudi zagotavljanje materialnih virov, potrebnih za delo, kot sta financiranje in tehnološka pomoč. Zagotavljanje podpornega okolja je pogosto težko za ekipe, ki so geografsko porazdeljene in digitalno odvisne, saj se lahko viri, ki so na voljo članom, zelo razlikujejo.


Skupna miselnost


Vzpostavitev prvih treh pogojev omogoča uspeh ekipe, kot so pokazali Hackman in njegovi kolegi. Toda nove raziskave kažejo, da današnje ekipe potrebujejo nekaj več. Zaradi oddaljenosti in raznolikosti ter digitalne komunikacije in spreminjanja članstva, so še posebej nagnjeni k težavam razmišljanja »mi proti njim« in nepopolnim informacijam. Rešitev obeh je razvijanje skupne miselnosti med člani ekipe - nekaj, kar lahko vodijo ekipe s spodbujanjem skupne identitete in skupnega razumevanja.


Izvorni članek: The Secrets of Great Teamwork, Harvard Business Review

Skrivnosti uspešnega sodelovanja

Who we are

With over 20 years of managerial experiences within the international business environment, our team offers a combination of solid business experiences and HR expertise, which strongly supports our client’s needs and ensures the delivery of high professional solutions for all your business needs and models.