EN SI

Refleksija, načrti in drugačnost

Veselim se drugačnega leta 2021. Tako poslovnega, kot osebnega. Ni še čas novoletnih obljub, je pa čas za pregled letošnjega leta in planiranje za naslednje leto.

Pravilo, ki se ga bom osebno in poslovno držala v prihajajočem letu je, kako stvari početi drugače. Ne le zato, ker to od mene in mojega podjetja zahteva čas, ampak tudi zato ker želim delati na lastni produktivnosti in načinu vodenja.


Je sprememba načina vodenja vse o čemer razmišljam za v prihodnje?


Leto 2020 razumem kot vajo in pripravo za izboljšave. Letošnja lekcija je bila kruta in nagla. Večini vodjem v podjetjih, ni prinesla le težavnih prilagajanj vodenja, ampak tudi marsikatero osebno bitko. Bilo se je potrebno spoprijeti z velikim številom odpuščanj in komunikacijo slabih poslovnih rezultatov. Veliko bolj kot kadarkoli prej je bila v ospredju človečnost in razumevanje.


V zadnjih mesecih lahko preberemo veliko o tem kako so bili primorani vodje, lastniki ali direktorji podjetja v času pandemije, prilagoditi svoj način vodenja. Redkeje pa so v ospredju načini, kako se kot vodja odločati, sprejemati tudi kakšno od težkih odločitev in jo poskušati tudi sami razumeti. Velikokrat je poslovna odločitev povzročila tudi osebno stisko, ne le naših zaposlenih ampak tudi vodje samega.


Zato sem ob zaključku poslovnega leta 2020 oblikovala 3 nasvete, ki jih želim deliti z vsemi, ki že načrtujete poslovne rezultate naslednjega leta:


  • postavite si 3 ključne cilje za naslednje leto

- finančno-poslovni cilj,

- vsebinski; vezan na ponudbo podjetja in 

- vodstveni; vezan na organizacijo kadra/ekip


  • delajte stvari drugače

- da izboljšate kvaliteto vašega poslovanja in povečate osebno zadovoljstvo


  • ostanite pozitivni

- poskušajte nastalo situacijo razumeti

- opredelite svojo vlogo, torej ključno vedenje, ki bo prispevalo k izboljšavi

- poiščite čas za lastni razvoj.


Imamo še dober mesec dni leta, ki ga želimo hitro pozabiti. Ne glede na naporno preteklo obdobje, podjetja želijo zaključiti letošnje leto motivacijsko in spodbudno za vse svoje zaposlene. Zato vsi pripravljamo ideje za letošnje virtualne prednovoletne dogodke.


Veselim se decembrskih projektov virtualnih izobraževanj, ki smo jih oblikovali zavedajoč se letošnje situacije in pomembnosti avtentičnega vodenja ter pozitivne komunikacije, pripravljam pa se tudi na prenovoletne motivacijske dogodke ter seveda vse projekte iskanja in selekcije kandidatov za novo odprta delovna mesta, ki so še vedno znak razvoja in priložnosti v našem gospodarstvu.

Lep začetek decembra želim.


Bodite zdravi in pogumni,

Simona


Refleksija, načrti in drugačnost

Who we are

With over 20 years of managerial experiences within the international business environment, our team offers a combination of solid business experiences and HR expertise, which strongly supports our client’s needs and ensures the delivery of high professional solutions for all your business needs and models.