EN SI

Prihajajo izzivi, ki prinašajo priložnosti

Vstopamo v drugo polovico leta, a morda še bolj pomembno - korakamo na polje vse hitrejših družbenih sprememb in živimo v času, ko bomo z novimi generacijami vodij vzpostavljali drugačne standarde, kot smo jih bili vajeni. Tako v osebnem življenju, kot v poslu, pa tudi v ravnovesju med njima.


Vse pogosteje opažam premik prioritet in strategij, kako odgovoriti na vprašanja in izzive, ki jih postavlja ne samo pandemija, temveč tudi vse hitreje se razvijajoča tehnologija, nove oblike dela in priložnosti, ki jih ponuja napovedana peta industrijska revolucija.


Ko sem pred 5 leti ustanovila BOC Institute in pričela s svojim samostojnim poslom, je bilo eno mojih glavnih vodil (ki me vodi še danes), zagotavljati strokovne, celovite in konkretnim izzivom prilagojene storitve, ki so odraz časa, v katerem se izzivi pojavljajo. Tudi zato se na BOC Institute količine novih informacij, viharja prilagajanj in poslovnega sveta, ki se je v trenutku obrnil na glavo, nismo ustrašili. Še več, to obdobje smo učinkovito izkoristili tako, da smo naše storitve še nadgradili in z njimi pomagali številnim poslovnim partnerjem, pa tudi posameznikom.


Izjemno veliko energije in truda smo vložili v razvoj coaching veščin v organizacijah in v uposabljanje vodenja stalnega dialoga. Zakaj? Zadnje leto je organizacijam pokazalo, da za učinkovito timsko delo in strateško načrtovanje poslovne poti, predvsem v večjih organizacijah, letni razgovori z zaposlenimi enostavno niso dovolj.


V vmesnem obdobju se zgodi preveč stvari, priložnosti uidejo in interpretacije ostajajo. Zato je ključen stalen monitoring in razvoj tako posameznikov, kot timov. In tudi z delom v prvi polovici letošnjega leta smo dokazali, da je edini način, da hireje širimo kulturo stalnega dialoga in coachinga ta, da usposobimo čimveč zaposlenih.


Nove oblike ustvarjanja dodane vrednosti z uporabo modernih tehnologij in pristopov k delu, pa tudi izredne situacije v katerih so se v zadnjem obdobju znašle tako organizacije, kot zaposleni, še bolj izpostavljajo ključno poslovno prednost: pravo bogastvo organizacije so zaposleni v njej. In če jih znamo primerno voditi, lažje spodbudimo organizacijski razvoj, obenem pa tudi zaposlenim omogočamo stalen razvoj njihovih kompetenc.


Obdobje, ki je pred nami ponuja širok spekter novih priložnosti tako za organizacije, kot za posameznike. Okrepiti ekipo? Spremeniti poslovni model? Reorganizirati delovne procese? Zamenjati karierno področje? Poiskati pravi karierni izziv? Redefinirati komunikacijski pristop? Razširiti trg?


Gre za izzive, ki prinašajo priložnosti. V to trdno verjemam. Na nas je, da jih izkoristimo ter svoje dolgoročne poslovne, karierne ali osebne cilje definiramo v skladu z našimi vrednotami.


Na BOC Institute bomo v 2021 nadaljevali tako, kot smo ga začeli. Z vnemo in prepričanjem, da je z doslednostjo, strokovnostjo, vztrajnim delom in sodelovanjem, mogoče tudi največje izzive spremeniti v priložnosti.  Spremljajte nas še naprej na vseh naših digitalnih kanalih – FB, IG, LinkedIn in BOC novice.


Z lepim, skoraj poletnim pozdravom do naslednjega zapisa,

Simona   

Prihajajo izzivi, ki prinašajo priložnosti

Who we are

With over 20 years of managerial experiences within the international business environment, our team offers a combination of solid business experiences and HR expertise, which strongly supports our client’s needs and ensures the delivery of high professional solutions for all your business needs and models.