EN SI

Kako v korona viharju osmislim svoje cilje?

Sami smo odgovorni za svojo srečo in veliko je odvisno od proaktivnosti. Za svojo prihodnost, dobrobit je potrebno aktivno prevzeti krmilo življenja v svoje roke. Tudi ali pa predvsem v trenutni situaciji, v kateri se je znašel cel svet. Z načinom dela, energijo, pozitivnim pristopom in delovno etiko si ustvarjate ime, svojo osebno blagovno znamko.  V trenutkih, ki na prvi pogled pogosto izgledajo zelo težavni, brezizhodni, se rojevajo najbolj izvirne in iskrene rešitve. Ste v tej vsesplošni krizi začutili, da izbrana karierna pot ni najboljša za vas? Vas ne izpopolnjuje več? Ali pa če ste morda napoteni na čakanje, izkoristite te proste trenutke, ki jih v resnici na svoji karierni poti ne boste deležni veliko, za premislek.


Ključno vprašanje: kje se nahaja vaša kariera, vas trenutno delo osrečuje?


Že čutite zametek nečesa drugega, željo po novih izzivih, po novih poteh? Ozrite se vase. Kaj znate, česa ne, kakšne so vaše izkušnje in katere kompetence so tiste, ki dodajajo vrednost vašemu profilu? Zavedajte se vaših sposobnosti in jih izkoristite za spremembo v vaši karieri. Vam pripraviti učinkovit življenjepis ob menjavi karierne poti predstavlja izziv? Kontaktirajte nas in pomagali vam bomo!


Ko ste v situaciji, ko ne veste ali je čas za spremembo ali ne, je ključno, da se razmišljanja lotite strukturirano. Priporočamo uporabo petih faz.


1. Priprava osebnega profila.

Osebni profil vključuje prepoznavo lastnih interesov in oceno osebnih prednosti in slabosti s pomočjo SWOT analize (Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats). Definirajte torej svoje prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti.


2. Drugi korak je definicija sanjske pozicije.

Kdaj ste si nazadnje zares vzeli čas, zato da bi premislili točno kaj si želite? Čim bolj detajlno. Pomagajte si z različnimi vprašanji: Kateri del posla vam prinaša največ zadovoljstva? Vas izpolnjuje? Vam daje smisel? Na koga želite s svojimi dejanji vplivati? Kakšno zapuščino puščate?


3. V tretjem koraku, ko že temeljito poznate sebe in svoje želje, je čas za postavitev ciljev, kratkoročnih in dolgoročnih.

Predlagamo metodo S.M.A.R.T..  Cilj mora biti specifičen, čim bolj jasno in konkretno ga definirajte. Merljiv, kako konkretno boste merili uspeh? Cilj mora biti dosegljiv, postavite ga nekoliko izven trenutnih okvirjev, da bo od vas zahteval akcijo. Cilj mora biti smiselen, ko bo usklajen z vašimi osebnimi vrednotami in kariernim načrtom. Določite pa tudi časovni okvir za dosego cilja.


4. Četrti korak je razvoj akcijskega načrta, ki naj temelji na vseh predhodno definiranih komponentah.

Kakšen je vaš cilj? V kakšnem časovnem okviru, ga boste realiziral? Kako ga boste dosegli? Kdo vam bo lahko pri tem pomagal?


5. Zadnji korak pa je spremljanje in evalvacija kariernega načrta.

Ko imate jasno določene cilje in pot do njih, je ključno to, da spremljate realizacijo. Glede na kompleksnost ciljev pa določite tudi frekvenco preverjanja ciljev. V kolikor opazite, da ciljev ne dosegate, opravite revizijo in pripravite korekcijo zastavljenih ciljev.


V trenutnem nepredvidljivem obdobju je še toliko bolj ključno, da si zastavljate majhne cilje, ki jih dosegate z ohranjanjem dnevne rutine,  povezovanjem s sodelavci in prijatelji preko modernih oblik komunikacije. Svojo pozornost usmerite v stvari, ki jih še vedno lahko počnete in se ne fokusirajte na omejitve. Ne glede na to, kdaj se bo končal ta neumorni covid vihar je pomembno, da negujete svoje želje in stopate proti cilju, bodisi znotraj obstoječe organizacije, kjer je vedno prostor za izkoristek potenciala, bodisi na poti do novega kariernega izziva.


Spremljajte nas na naših socialnih omrežjih FB, IG in LinkedIN ali na naši spletni strani.


Kako v korona viharju osmislim svoje cilje?

Who we are

With over 20 years of managerial experiences within the international business environment, our team offers a combination of solid business experiences and HR expertise, which strongly supports our client’s needs and ensures the delivery of high professional solutions for all your business needs and models.