EN SI

Kako pripraviti življenjepis, če ste izkušen kandidat in kandidirate na top management pozicijo?

Priprava življenjepisa je vedno čisto poseben izziv. Še toliko bolj, če imate veliko delovnih izkušenj, če je bila vaša kariera do sedaj bogata ter razgibana in se lahko pohvalite z velikim številom uspešno izpeljanih projektov, sedaj pa prevzemate vodilno pozicijo.


V izogib temu, da bi pozabili na pomembna dejstva, dosežke in uspehe, vam predlagamo, da svoj življenjepis posodabljate dvakrat letno. Dodajte ključne uspehe, novo pridobljena znanja ter uspešno izpeljane projekte. Konkretno navajajte svoje uspehe. Ta navada, vam bo omogočila strukturiran vpogled v potek vaše kariere. S pomočjo posodobljenega življenjepisa boste lahko sledili, ali se razvijate v pravo smer, ste morda nekoliko zaspali na lovorikah ali pa boste tako opazili, da ste v zadnjem času premalo vlagali v svojo rast in razvoj. Ne pozabite, ko vidite stvari zapisane na papirju, veliko situacij postane bolj jasnih in lažje rešljivih.


Po naših izkušnjah imajo največ težav s predstavitvijo tisti kandidati, ki so imeli bogato kariero znotraj enega podjetja. To pripisujemo temu, da takšni razgovori za interna napredovanja potekajo na drugačen način, kot kandidiranja za službe v drugih organizacijah. Pomislimo, podjetje v katerem delate, zelo dobro pozna vaše uspehe, uspešne projekte in vse kompetence ki jih imate. Prav tako vas pozna tudi osebnostno in pozna vaše cilje. Na internem razgovoru gre še najbolj za iskanje idealne pozicije za dosego vaših kariernih ciljev in rast podjetja. Ko pa prihajate na razgovor v novo podjetje jih morate prepričati s svojimi konkretnimi dosežki in projekti. Ne imeti občutka, da podjetje od vas želi pridobiti občutljive informacije o vašem trenutnem delodajalcu, nikakor. Pri poglobljenih razgovorih in konkretnih vprašanjih gre zgolj zato, da podjetje želi identificirati vaše uspehe in konkretno vašo vlogo pri implementaciji in doseganju rezultatov. Zato je naš nasvet, da ste čim bolj konkretni. Navajate projekte, vaše konkretne zadolžitve in rezultate, vsaj v odstotkih.


Ključna prednost, ki jo morate predstaviti, je vaša sposobnost spoprijemanja s kompleksnimi izzivi. To predstavite s primeri. Konkretno. Pomembno je tudi, da razložite, kako ključno vlogo ste imeli na prejšnjih pozicijah in kako ste vplivali na zaposlene in uspeh podjetja, kot celote. Nekoliko manj poudarka lahko namenite dokazovanju tehničnega znanja, saj je poznavanje le-tega na tem nivoju nekoliko manj v fokusu. Na tej točki gre bolj za to, da potencialne delodajalce prepričate, da imate vse ostalo, kar igra ključno vlogo pri uspehu. Torej dobro razvite mehke veščine, ki so potrebne za dobro vodenje, upravljanje in motiviranje zaposlenih, vodstvene sposobnosti in pripravljenost na nove izzive.


Jasno je, da mora biti življenjepis kandidata, ki želi zasesti vodilno pozicijo bistveno drugačen od tistega, ki kandidira za neko nižje postavljeno pozicijo.


Shana Lebowitz  se je za  Business Insider pogovarjala z vrsto strokovnjakov o tem, zakaj mora biti življenjepis kandidatov za vodilne pozicije drugačen, poseben, pripravljen z drugim fokusom v mislih. Izkazalo se je, da v praksi obstaja nekaj nesoglasij glede tega, kaj je ključno pri iskanju nove karierne priložnosti na tem nivoju. Veliko večina zaposlitev za takšne profile se zgodi preko agencijskega iskanja ali notranjega kadrovanja. V nadaljevanju smo zbrali nekaj najzanimivejših razmišljanj na to temo.


"Če nimate telefonske številke Meg Whitman ali Elona Muska, je potrebno imeti kakovostno pripravljen življenjepis" je za Business Insider zapisal izvršni direktor ZipRecruiterja Ian Siegel.


Roger Duguay, vodilni partner v podjetju Boyden za iskanje vodilnih kadrov, meni nekoliko drugače. Duguay je poudaril, da so pogosto najboljši kandidati za takšne pozicije v trenutku, ko do njih pristopi headhunter popolnoma zadovoljni in niti ne iščejo aktivno novih priložnosti, navadno so celo brez življenjepisa. On zagovarja tezo, da to na splošno ni problem, ker so potencialni delodajalci kandidata že spremljali in poznajo njegovo ozadje. V teh primerih "se kandidatu ni potrebno prodati," zato življenjepis ni tako ključen.


Erica Keswin pa je dodala, da ko do vas pristopi headhunter navadno vaš življenjepis podjetju predstavi na svojem, posebnem formatu. Torej vaš obstoječ življenjepis prilagodi na svoj način, slog.

Mi pa dodajajmo, da vse zapisano drži. Tudi če mi pristopimo k vam z predlogom za določeno pozicijo, vam pomagamo oblikovati vaš življenjepis in ga naročniku predstavimo na naših internih obrazcih. A tudi za to potrebujemo vas, konkretne podatke, številke in strukturirano zapisane poslovne uspehe, ki ste jih ustvarili. Potrebujemo informacije, ki jih veste samo vi. Dodatno pa vas želimo spomniti tudi na prednosti rednega urejanja življenjepisa o katerih smo govorili na začetku članka, zato definitivno predlagamo, da imate vsaj osnutek življenjepisa s ključnimi podatki vedno pripravljen.


Če ste vodja in potrebujete pomoč pri oblikovanju vašega življenjepisa, postavljanju kariernih ciljev in kariernem svetovanju nas kontaktirajte.


Kako naj torej izgleda dobro pripravljen življenjepis za kandidata za top management pozicijo?

  • Naj ne bo daljši od treh strani, če je le mogoče, naj bo dolg dve strani. Kako si lahko pomagate. Na začetku zapišite kratek povzetek vseh dosedanjih izkušenj zaključite pa lahko s pripisom, da z veseljem ponudite tudi bolj podrobno razlago v živo.
  • Kvantitativno opredelite svoje uspehe, Ste letni prihodek povečali za 3 milijone evrov? Ustvarili 80 novih zaposlitev? Bodite čim bolj natančni, ko opisujete svoje uspehe.
  • Izpostavite ustrezne izzive, s katerimi ste se že uspešno soočili, življenjepis za vsako pozicijo mora biti drugačen, izberite tiste izzive, ki so podobni tistim, ki bi jih imeli v podjetju kamor se prijavljate. Pokažite, da ste se pozanimali, da poznate podjetje, panogo in ostale specifike.
  • Poudarite svoje osebnostne posebnosti, vključite informacije, ki jih ni mogoče dobiti samo s pregledom vašega profila na spletu. Kaj so tiste majhne pohvale, komentarji, ki jih o vas lahko povedo vaši sodelavci? Zapišite jih.
  • Naštejte vse dodatne dejavnosti, ki se jih udeležujete, to so pomembni pokazatelji vaše osebnosti, interesov, saj prikazujejo odnose, ki ste jih ustvarili tudi zunaj rednega delovnega razmerja.
  • Delite primere svoje sposobnosti vplivanja na ljudi, pokažite svoje voditeljske sposobnosti. Še majhen namig, ko v življenjepisu naštevate, kaj vse ste naredili, stavke začenjajte z glagoli, tako so zelo hitro vidne vaše izkušnje.
  • Predstavite svoja pogumna dejanja, kdaj ste sprejeli težke odločitve, prevzeli ključne odločitve, pojasnite kako v tistem trenutku ni bilo mogoče reševati stvari drugače in kakšne pozitivne učinke je to prineslo.
  • Povejte zgodbo, zgodbe prodajajo, zgodbe dajejo vsebino, težo in ponudijo priložnost pristne osebne povezave z osebo, ki prebira vaš življenjepis.


Izvorna vsebina: The C-suite résumé is its own art form. Here are the exact points to include if you're gunning for a corner office.


Kako pripraviti življenjepis, če ste izkušen kandidat in kandidirate na top management pozicijo?

Who we are

With over 20 years of managerial experiences within the international business environment, our team offers a combination of solid business experiences and HR expertise, which strongly supports our client’s needs and ensures the delivery of high professional solutions for all your business needs and models.