EN SI

Kako postati vključujoči vodja?

Vodenje je sposobnost vplivati na ljudi, na način, da so naloge, ki jih je za dobro poslovanje organizacije potrebno opraviti, narejene. Vodja prepozna in uporablja pravilne načine usmerjanja, motiviranja in vplivanja na posameznika z namenom doseganja zadanih nalog in ciljev, s čim manj vložka, ob hkratnem doseganju osebnega zadovoljstva. Se sliši preprosto? Seveda ni.


Ker vsako uspešno organizacijo gradijo posamezniki in ekipe, se kompleksnost izziva vodenja še nedgradi, ko so si ekipe raznovrstne, kulturno različne, ko sta zastopana oba spola, vključene različne etnične manjšine, itd.


Srečujemo se situacijo, ko se na trgu dela prepletajo štiri različne generacije - baby boom, generacija X – MTV generacija, Y – milenijci in zadnja generacija, ki počasi vstopa na trg dela, generacija Z. Vsaka generacija s svojimi specifikami. To je še dodaten razlog, da je vodenje v tem trenutku še bolj kompleksno in zahtevno kot kadarkoli do sedaj, po drugi strani pa vključujoče vodenje edini pravi način vodenja.


Ključne karakteristike vodenja


Avtorja Juliet Bourke in Andrea Espedida v članku Why Inclusive Leaders Are Good for Organizations, and How to Become One, objavljenem v Harvard Business Review-ju, govorita točno o tem. Kako kot dobrega vodenja ne moremo več definirati samo kot doseganja zadanih nalog, saj mora vzbuditi tudi izrazit občutek vključenosti vsakega posameznika v team. V raziskavi sta z analizo odgovorov definirala šest ključnih karakteristik vključujočega vodje.


Vidna zavzetost

Vključujoči vodje pristno artikulirajo zavezanost raznolikosti, premikajo status quo, druge pozivajo k odgovornosti in cenijo, spodbujajo in slavijo različnost. Vključenost si postavijo za osnovno vodilo.


Ponižnost

Vključujoči vodje  so skromni glede svojih sposobnosti, priznavajo lastne napake in ustvarjajo prostor, da lahko drugi grešijo in se učijo na svojih napakah, ter tako prispevajo k rasti in razvoju organizacije.


Zavedanje pristranskosti

Vključujoči vodje prikazujejo zavedanje osebnih slepih peg kot tudi pomanjkljivosti v sistemu in trdo delajo za zagotovitev meritokracije.


Radovednost

Vključujoči vodje kažejo odprto miselnost in globoko radovednost, do članov ekipe, poslušajo brez obsojanj in z empatijo iščejo razumevanje okolice.


Kulturna inteligenca

Vključujoči vodje so pozorni na posebnosti drugih in se po potrebi prilagajajo.


Učinkovito sodelovanje

Glavna naloga vključujočih vodji je opolnomočenje drugih, pozorni so na raznolikost mišljenja in psihološko varnost ter se osredotočajo na povezanost ekipe in grajenje odnosov v njej.


Na poti do vključujočega vodjeNa poti do vključujočega vodje poiščite povratne informacije o tem, ali vas dojemajo kot vključujočega, zlasti od ljudi, ki se razlikujejo od vas. To vam bo pomagalo videti vaše slepe pege, prednosti in vam bo nakazalo področja za razvoj. To bo tudi signal vašim, da sta za vas pomembni raznolikost in vključenost.


Bodite vidni in glasni. Povejte prepričljivo in eksplicitno pripoved o tem, zakaj je vključevanje pomembno za vas osebno in za organizacijo širše. Delite svoje osebne zgodbe na javnih forumih in konferencah, zgodbe pa delite tudi s člani svojega teama.


Namerno poiščite razlike. Ljudem dajte priložnost, da spregovorijo, povabite različne ljudi za mizo in razširite mrežo sprejemanja in cenjenja različnosti. Preverite svoj vpliv. Poiščite signale, ali imate pozitiven vpliv. Ali ljudje posnemajo vaš vzor? Ga prepoznajo? Ali ljudje delijo svoje nore ideje z vami?


Prosite zaupanja vrednega svetovalca, da vam iskreno da iskreno povratno informacijo, vezano predvsem na področja na katerih ste se razvijali. Da nekdo postane vključujoči vodja je potrebno veliko zavestnega grajenja odnosov, razvoja kompetenc posameznikov, iskrene in odprte komunikacije in vse to je zahtevno in jemlje veliko časa. Vendar pa je jasno eno: vodja, ki zavestno izvaja vključujoče vodenje in aktivno razvija svoje sposobnosti, bo rezultate zagotovo videl v nadpovprečnih uspehih svojih raznolikih teamov.


Spodbujamo raznolikost, gradimo sodelovanje!


Izvorni članek

Kako postati vključujoči vodja?

Who we are

With over 20 years of managerial experiences within the international business environment, our team offers a combination of solid business experiences and HR expertise, which strongly supports our client’s needs and ensures the delivery of high professional solutions for all your business needs and models.