EN SI

Kako kot vodja ostati zvest svojim načelom?

Michael Beer v svojem septemberskem članku, How to Be a Leader Who Stays True to Their Ethics (objavljeno v Harvard Business Review), začne s skoraj 5 let starim primerom podjetja Wells Fargo, ki se je takrat znašel pod tožbo zveznih regulatorjev in okrožja Los Angeles.


Šlo je predvsem za nepoštene poslovne prakse. Še več. Za izjemno globoke neetične poslovne prakse, saj je podjetje priznalo, da so njihovi zaposleni v petletnem obdobju odprli kar 1,5 milijona računov brez dovoljenja strank. Četudi je predsednik uprave krivdo takrat pripisal odpuščenim delavcem, se je v kasnejšem procesu oglasilo veliko bivših zaposlenih, ki so povedali, da je šlo za škodljivo prodajno kulturo podjetja in, da so se prav oni zaradi neetičnih praks in pomislekov glede očitnih goljufij, obrnili na službo za etiko v podjetju.


Beer primer navaja, ker še danes velja za enega najbolj znanih primerov močne kršitve javno objavljenega etičnega poslanstva podjetja. V tem primeru, kot navaja, ni šlo za "zadovoljitev finančnih potreb strank", še manj pa za "pomoč pri njihovem finančnem uspehu."


Pritiski po dobičku, huda konkurenca in tekmovalnost lahko namreč povzročijo, da še tako načelni vodje podležejo. Pohlepu. Borbi za prvo mesto med vsemi. Moči in denarju. Kot je v svojem delu odkril Beer, so pošteni pogovori ključno orodje za pomoč vodjem pri pri uspešnem vodenju v skladu z njihovimi etičnimi ambicijami. V pomoč zapiše 4 strategije:


1. Začnite pri sebi

Vse se začne z osebnim razmislekom o vrednotah in namenu v življenju. Tudi po do visokih etičnih načel. Čas za iskren pogovor s samim seboj je ključen, kot pravi Beer. Kaj so ključne prioritete vodje? Ključne odgovore je potrebno zapisati in jih pri odločitvah upoštevati. Začnete lahko pri bistvenih odločitvah v zasebnem življenju in način uporabite tudi v poslu.


2. Uskladite etična načela senior ekipe

Vodja je tisti, ki usmerja, a ni edini. Zaposleni sledijo tistim najbolj izkušenim, starejšim članom ekipe. Zakaj sodelujejo? Kakšne so njihove želje? Vodja z razpravo s »senior ekipo«, preizkuša lastna stališča in argumente, šele nato je možen konsenz s preostalo ekipo.


3. Pripravite se na izzive

V današnjem poslovnem svetu, se lahko kaj kmalu zgodi, da pritistk po izpolnitvi pričakovanj delničarjev, v nekem trenutku izniči težnjo vodje po vodenju z visokimi etičnimi načeli in vrednotami. Tudi neodvisne raziskave kažejo, da obstaja vrzel med tem, kar ljudje zagovarjamo, in tem, kar dejansko počnemo. Zato se pripravite in načrtujte rutinske in periodne pogovore, s katerimi preverjate etične ambicij organizacije, ki jo vodite. Beer in njegova ekipa sodelavcev je razvila strukturiran proces, ki višjim menedžerjem omogoča, da vodijo pogovore, ki razkrijejo resnico o tem, kako njihova organizacija dejansko deluje. Vemo namreč, da se podrejeni velikokrat znajdejo v položaju, ko ne upajo priznati ali zgolj povedati, da opažajo prevelike razlike med načeli organizacije in dejanskimi potezami svojega nadrejenega.


Kako poteka proces?

Kot Beer ponazori na primeru, izvršni vodja in njegova višja ekipa najprej razvije izjavo o usmeritvi, ki povzema njihovo strategijo in vrednote. Nato se imenuje delovna skupina, ki opravi razgovor z več zaposlenimi v organizaciji (ključnimi vodji in posameznimi sodelavci 2 do 3 ravni pod vrhom). Pogovor naj teče predvsem o usklajenosti organizacije z njihovo navedeno strategijo in vrednotami. Na tem delu procesa se namreč hitro ugotovijo organizacijske prednosti in ovire pri izvajanju zastavljene usmeritve. Potem je čas za organizacijo strukturiranega srečanja, ki ima predvsem eno jasno pravilo -  brez obtoževanja, obrambe ali čustvenih izbruhov. Delovna skupina lahko le na tak način iskreno poroča o ovirah, ki jih je odkrila znotraj organizacije. Tovrsten strukturiran pogovor izvršnemu vodji in višji ekipi omogoči, da le ti prisluhnejo in razumejo resnične izzive.


Programe podpore in razvoja na različnih področjih smo oblikovali tudi na BOC Institute. Tako za vodje, njihove ožje time, kot druge zaposlene v organizaciji. Za podrobnejšo predstavitev nas kontaktirajte na boc@boc.institute ali nas pokličite na 051 375 942.


Ne pozabite; če si prizadevate voditi z visokimi etičnimi načeli, se morate dosledno pogovarjati s samim seboj, svojo ekipo in svojo organizacijo.

Kako kot vodja ostati zvest svojim načelom?

Who we are

With over 20 years of managerial experiences within the international business environment, our team offers a combination of solid business experiences and HR expertise, which strongly supports our client’s needs and ensures the delivery of high professional solutions for all your business needs and models.