EN SI

Kaj v praksi pomeni razvijajoča miselnost?

Spremembe so edina stalnica. Rek, ki se je v zadnjem obdobju izkazal za zelo resničnega. Zdi se, da se vse vrti okoli razvijajoče, prožne miselnosti in agilnih pristopov. Ko govorimo o razvijajoči, prožni miselnosti, mislimo na posameznike, ki verjamejo, da je njihov talent mogoče razvijati; s trdim delom, dobrimi strategijami in prispevki drugih. Navadno taki posamezniki dosežejo več, kot tisti s togo miselnostjo, saj slednji verjamejo, da so njihovi talenti prirojena darila. 


Največji paradoks povezan z mišljenjem povzame stavek: “Največja grožnja uspehu je izogibanje neuspehu.” (Carol Dweck, 2014)


Toda tokrat ne bomo govorili o tem kakšna je razlika med togo in razvijajočo, prožno miselnostjo. Dotikamo se pogostih zmot, ki preprečujejo izkoriščanje celotnega potenciala razvijajoče mislenosti. O teh treh najpogostejših zmotah je v članku What Having a “Growth Mindset” Actually Means govorila tudi Carol Dweck, utemeljiteljica koncepta growth mindset. 


1. Razvijajoča miselnost - imam jo in vedno jo bom imel.

Ljudje pogosto zamenjujejo razvijajočo miselnost s fleksibilnostjo, odprtostjo ali pozitivnim pogledom - lastnosti, za katere verjamejo, da jih imajo od nekdaj. To ni razvijajoča miselnost. Pomembno je vedeti, da je vsakdo pravzaprav mešanica toge miselnosti in razvijajoče miselnosti, ki se nenehno razvija z izkušnjami. "Čista" razvijajoča miselnost ne obstaja. Zelo pomembno je, da to ozavestimo, da bi kar najbolj dosegli koristi, ki jih ta prinaša.


2. Razvijajoča miselnost je samo pohvala in nagrajevanje truda.

To zagotovo ne velja za zaposlene v organizacijah. Rezultati so neizpodbitno pomembni. Neproduktivni napor ni nikoli koristen. Bistveno je, da ne nagradite le truda, temveč učenje in napredek ter poudarite procese, ki stojijo za napredkom. To so lahko naprimer iskanje drugih načinov, preizkušanje novih strategij in izkoriščanje izzivov za učinkovit napredek.


3. Samo govorite o razvijajoči miselnosti in zgodile se bodo dobre stvari.

Izjave o poslanstvu so čudovite. Kako bi lahko ugovarjali vrednotam, kot so rast, opolnomočenje ali inovacije. Jih zaposleni čutijo? Če podjetje ne izvaja politik, ki bi poskrbele, da bi postale resnične in dosegljive? Organizacije, ki vključujejo razvijajočo miselnost, spodbujajo ustrezno prevzemanje tveganj, saj vedo, da se nekatera tveganja ne bodo obnesla. Nagrajujejo zaposlene za pomembne in koristne lekcije, tudi, če projekt ne doseže svojih prvotnih ciljev. Podpirajo sodelovanje in ne konkurenco med zaposlenimi ali enotami. Zavezani so k rasti vsakega posameznika, ne samo z besedami, temveč tudi z dejanji.


Vsi imamo svoje sprožilce toge miselnosti. Ko se soočamo z izzivi, prejmemo kritike ali se slabo odrežemo v primerjavi z drugimi, lahko zlahka zapademo v negotovost ali obrambo, odziv, ki zavira rast. Ostanimo pozorni! Tudi naša delovna okolja so lahko polna sprožilcev toge miselnosti, zato je pomembno kako v organizaciji naslovite razvijajočo miselnost.


Organizacija, ki podpira sodelovanje, s tem spodbuja vadbo razvijajoče miselnosti in razvoj vedenj, ki jo podpirajo, na primer izmenjavo informacij, inovacije, iskanje povratnih informacij ali priznavanje napak.


Izvorni članek: What Having a “Growth Mindset” Actually Means

Kaj v praksi pomeni razvijajoča miselnost?

Who we are

With over 20 years of managerial experiences within the international business environment, our team offers a combination of solid business experiences and HR expertise, which strongly supports our client’s needs and ensures the delivery of high professional solutions for all your business needs and models.