EN SI

Kadrovske prakse, ki jih prinaša leto 2021

Leto 2020 je bilo zagotovo eno bolj turbulentnih v zadnjem stoletju. Vsi si želimo, da bi leto 2021 prineslo stabilnost in normalizacijo; pa je to v resnici precej iluzorno pričakovati. Raziskave kažejo, da je pred nami še eno leto polno velikih sprememb. Posledice leta 2020 se bodo v prihodnosti zagotovo še čutile in bodo neizpodbitno krojile našo novo realnost.


Kaj vse nas čaka?


Strokovnjaki so uspeli identificirati ključna področja sprememb, ki v letu 2021 oblikujejo poslovanje. Največja sprememba, s katero so se v zadnjem letu soočale praktično vse organizacije, je bilo povečanje števila zaposlenih, ki delajo na daljavo (vsaj del delovnega časa) in to je zagotovo nekaj, kar bo del naše nove realnosti. 


Pandemija je poslovnim voditeljem omogočila vpogled v osebno življenje njihovih sodelavcev, ki so se v zadnjem letu soočili z izjemnimi osebnimi in poklicnimi težavami. Postalo je jasno, da učinkovitejša podpora zaposlenim v njihovem osebnem življenju, omogoča ne le boljše življenje, temveč tudi dvig poslovne uspešnosti. Po raziskavi ReimagineHR 2020, delodajalci, ki podpirajo zaposlene s svojimi življenjskimi izkušnjami, poročajo o boljšem duševnem zdravju zaposlenih (kar 23%), pa tudi o povečanju uspešnosti v primerjavi z organizacijami, ki svojim zaposlenim ne zagotavljajo enake podpore.


Več organizacij se bo opredelilo do trenutnih družbenih in političnih razprav.


Želja zaposlenih po delu v organizacijah, katerih vrednote se ujemajo z njihovimi, že dlje časa narašča. Leta 2020 je ta želja poskočila: raziskava kaže, da 74% sodelavcev pričakuje, da se bo njihov delodajalec dejavneje vključil v aktualne razprave. Raziskava je pokazala, da se je število sodelavcev, ki so prepoznani kot zelo angažirani, povečalo s 40% na 60%, v primeru, ko je njihova organizacija naslavljala aktualne teme.


Razlike v plačah med spoloma se lahko povečajo.


Razlika v plačah med spoloma se bo lahko še povečevala, ko se bodo zaposleni vrnili v pisarno. Številne organizacije so že sprejele hibridno delovno silo in tako sodelavcem omogočajo, da delajo v podjetju, doma ali v nadomestnem tretjem prostoru (kavarna, co-working prostor itd.). V tem hibridnem scenariju raziskave kažejo, da se moški pogosteje odločajo za vrnitev na delovno mesto, ženske pa še naprej delajo od doma. Po predkoronski raziskavi je 64% menedžerjev menilo, da so pisarniški delavci bolj uspešni kot dislocirani delavci, kar lahko vodi v to, da bodo zaposleni v pisarnah napredovali hitreje, kot tisti, ki delajo od doma. Podatki, ki so jih zbrali tako iz leta 2019 (pred pandemijo) kot iz leta 2020 (med pandemijo), kažejo nasprotno: redno zaposleni na daljavo imajo 5% večjo verjetnost, da bodo uspešnejši od tistih, ki polno delajo v pisarni .Torej, če je večja verjetnost, da bodo moški delali iz pisarne in bodo menedžerji ohranili pristranskost do zaposlenih v pisarni, bi morali biti izrazito pozorni, da ne bodo menedžerji prekomerno nagrajevali moških zgolj na račun prisotnosti in tako še poslabšali že obstoječe razlike v plačah med spoloma.


Prilagodljivost lokacije dela lahko dviga učinkovitost.


Četudi je delo na daljavo v letu 2020 postalo običajno (in se bo nadaljevalo letos in pozneje), bo naslednji val prilagodljivosti nastopil takrat, ko ne bo več določeno kdaj naj bi sodelavci delali. Raziskava ReimagineHR 2020 je pokazala, da je bilo le 36% sodelavcev zelo uspešnih v organizacijah s standardnim 40-urnim delovnim tednom. Organizacije, ki sodelavcem ponujajo prilagodljivost glede tega, kdaj, kje in koliko delajo, pa vidijo 55% svoje delovne sile kot uspešne.


Organizacije bodo iskale vedno več spretnosti.


Število spretnosti, ki jih iščejo delodajalci, se je močno povečalo - raziskava kaže, da so organizacije leta 2020 v oglasih za zaposlitev navedla približno 33% več spretnosti kot leta 2017. Organizacije preprosto ne morejo dovolj hitro preusmeriti svojih obstoječih delovnih sil, da bi zadovoljile njihove spreminjajoče se potrebe. Zgodi se lahko premik iz gradnje znanj za negotovo prihodnost, k najemanju pogodbenih sodelavcev, kadar se bo pokazala potreba po specifični spretnosti, ki je v organizaciji ni.


Države se bodo bolj potegovale za privabljanje posameznih talentov, namesto organizacij.


Države in mesta so v preteklosti že spodbujale organizacije k preselitvi, saj je to pomenilo, da s seboj prinesejo delovna mesta. Nova doba oddaljenega in hibridnega dela pa bo razvila obratno strategijo – za preselitev bodo države nagovarjale delavca, saj je ta danes manj kot kdaj koli prej vezan na kraj svojega delodajalca. Pričakujemo lahko, da bodo države in mesta začele z davčno politiko ustvarjati spodbude za posameznike, da se preselijo. V mestih, kot so Topeka in Tulsa, že vidimo novo nastajajoče programe, kjer ponujajo zaposlenim do 15.000 USD, v primeru relokacije.


Nova realnost je že tukaj. In zagotovo bo zanimiva in pestra.


Izvorni članek: 9 Trends That Will Shape Work in 2021 and Beyond  

Kadrovske prakse, ki jih prinaša leto 2021

Who we are

With over 20 years of managerial experiences within the international business environment, our team offers a combination of solid business experiences and HR expertise, which strongly supports our client’s needs and ensures the delivery of high professional solutions for all your business needs and models.