EN SI

4 koraki: priprava na nepredvidljive spremembe

April Rinne v članku A Futurist’s Guide to Preparing Your Company for Constant Change, ki je bil objavljen na Harvard Busines Review, uvodoma izpostavi, da prihodnost, ki nas čaka, ne bo ne bolj stabilna, ne bolj gotova, kot so časi, ki jih živimo zdaj.


Prihodnost vse bolj opredeljujejo neznanke, toliko bolj, kot še pred nekaj leti. Spremembe lahko opazujemo na več področjih, od digitalizacije in organizacijskih shem, novih poslovnih modelov, do vse večje pozornosti do skrbi za svoje zdravje, dobro počutje. Tudi družba je na razkoraku, od podnebnih sprememb, demografskih vprašanj, do političnih sistemov.


Avtorica članka, April, se označuje za futuristko. Večino svojega časa izkorišča za pomoč podjetjem, vodjem in skupinam, da razumejo faktorje, ki oblikujejo prihodnost in se lahko tako nanjo pripravljajo bolj odgovorno. Kot pravi, je cilj, da si pripravljen na več različnih možnosti prihodnosti.


Četudi je vodjem težko najti "pravi čas" za priprave na spremembe, obstaja več načinov kako začeti. V nadaljevanju predstavljamo 4 korake, ki jih lahko vodje storijo, da organizacije, ki jih vodijo, pripravijo na napredek (navkljub številnih spremembam, ki so neizogibne).


1. Pripravite "revizijo sprememb"

Če boste dovolj celostno ocenili pripravljenost vaše organizacije na čas, v katerem vladajo spremembe, boste zagotovili bolj jasno smer na različnih področjih. Kaj in koga v organizaciji bodo spremembe najbolj prizadele? Ugotovite, kateri oddelki ali funkcije v organizaciji, so že zdaj bolje pripravljeni na spremembe. Poleg tega je za vodjo ključno, da ve, katere vrste sprememb predstavljajo največje izzive za organizacijo. Ne pozabite tudi na identifikacijo največjih ovir, ki jih lahko zaznate že danes, med drugim izgorelost timov, pomanjkanje zaupanja, preveliko osredotočenost na rezultate in nezadostne metrike, ki ne vključujejo človeškega faktorja.


2. Miselnost postavite pred strategijo

Vodje vse prevečkrat domnevajo, da je mogoče spremembe upravljati in nadzorovati. V spreminjajočem se svetu upravljanje s spremembami namreč ni dovolj, vodje morajo začeti spreminjati svojo miselnost o spremembah. Od tega kako o spremembah govorijo, do tega kako določijo upravljanje z njimi. Če je miselnost vodje povezana s spremembami, potem se prav vsaka sprememba lahko vidi kot priložnost za rast in izboljšanje. Naj miselnost poganja strategijo, in ne obratno.


3. Ustvarite novo pozicijo – glavnega navigatorja sprememb

Dobro je, da vodja razmisli o delovnem mestu glavnega navigatorja sprememb. Gre za kader, ki pomaga celotnemu podjetju pri pripravi na prihodnost, ki se bo spreminjala.  Posameznik mora imeti jasno povezavo z organizacijsko kulturo in delovati kot vezivno tkivo med neštetimi spremembami, ki vplivajo na organizacijo. Njegovo delovno mesto je kot lepilo med vodstvenim kadrom, kadrovsko službo, glavnim direktorjem, upravnim odborom in drugimi zaposlenimi. Njegove odgovornosti so jasne, saj se vežejo na prihajajoče spremembe. Obenem pa pomaga vsem zaposlenim razviti novo miselnost, ki bo potrebna, da se bodo vsakič znova učinkovito odzvali na spremembe.


4. Vključite stalne spremembe v kulturo organizacije

Uspeh v času sprememb pomeni, da so spremembe del vašega dela, vaših procesov. Gre za premik v miselnosti in pričakovanjih. V času stalnih sprememb določena negotovost postaja norma, zato je ključno, da vodje nadgradijo svoj odnos do sprememb. Kultura organizacije mora to novo realnost sprejeti, jo ponotranjiti in se ji prilagoditi.  Če zaposleni na lastno pest najdejo nove rešitve, je čas za pohvalo in ne grajo zaradi odmika od ustaljenih norm. Vodje v dobi stalnih sprememb učinkovito vodijo tim tako, da zaposlenim bolj zaupajo, jim omogočajo več odgovornosti in se nanje iskreno zanašajo.


Spremembe pomenijo nove priložnosti. Tudi zato je ključno, da vodje redefinirajo svoje pristope in poglede na spremembe in negotovosti, ki jih te prinašajo. Če vemo, da je v prihodnosti edina stalnica sprememba, je nastopil čas za spremembo miselnosti. Le tako se lahko v času sprememb vodje pripravijo na uspeh.     

4 koraki: priprava na nepredvidljive spremembe

Who we are

With over 20 years of managerial experiences within the international business environment, our team offers a combination of solid business experiences and HR expertise, which strongly supports our client’s needs and ensures the delivery of high professional solutions for all your business needs and models.