EN SI

2021: Postavljanje kariernih ciljev

Že zadnjih nekaj let vsakih nekaj mesecev v takšni ali drugačni obliki govorim, pišem ali zagovarjam redno postavljanje kariernih ciljev. Saj veste, tako, kot se zagre. S premislekom o osebnih vrednotah, razvojnih željah, lastnih prednostih in slabostih, izmerjenim časom, zapisom vsega, pa seveda kvartalnim premislekom in kasnejšo evalvacijo ter potencialno korekcijo.


In če sem zelo iskrena, celotnega procesa še nisem izvedla tako, da bi ga lahko tudi primerno predstavila. Do letos, ko sem bila izzvana, da spišem januarski blog in naredim vse čisto tako, kot je potrebno. Morda pa s tem navdušim še koga izmed vas.

Ko si postavljamo karierne cilje, svojim sanjam dajemo razdelano in zato lažje obvladljivo ter realneje dosegljivo obliko.


A goal is a dream with a deadline.  

Cilj so sanje z definiranim rokom za realizacijo. N.Hill


Pa začnimo. Najprej nekaj teoretičnih izhodišč za osnovo. Cilje si je smotrno postavljati po metodi SMARTER, saj tako pokrijemo kar največ pomembnih segmentov posameznega cilja.


Specific - konkretnost

Pomembno je, da zelo jasno razumete, česa točno si želite in kaj poskušate doseči. Pazite, da ne zamenjate cilja z željami. Če je želja višja plača, potem je cilj v naslednjega pol leta, se udeležiti 2 izobraževanj, s katerima bom okrepila svoje znanje in nato na njuni osnovi zvišala ceno.


Measurable - merljivost

Točka, ko boste cilj dosegli, mora biti objektivno določena in jasna. Zelo pomembno je, da boste točno vedeli kdaj je cilj dosežen. Kot merilo uporabite: časovno komponento, količino, obdobje, lestvice,…


Achievable - dosegljivost

Cilji morajo biti postavljeni tako, da je vpliv na njihovo doseganje v vaših rokah.


Relevant - ustreznost

Doseganje cilja mora biti realno in vam hkrati predstavljati tudi izziv. Preveč visoko postavljeni cilji, ki že v začetku niso imeli veliko možnosti za uspeh, bodo negativno vplivali na vašo samozavest in bodo tako še znižali vašo produktivnost in uspešnost na dolgi rok. Prenizko postavljeni cilji pa ne bodo motivacijski, njihov doseganje bo postalo rutina.


Time Bound - časovna opredeljenost

Poleg vsebine cilja, je ključno, da si postavite tudi rok, do kdaj bo cilj realiziran.


Evaluated – evaluacija

Zagotovite merjenje svojih ciljev. Z rednim ocenjevanjem svojih ciljev je veliko bolj verjetno, da jih boste dosegli. Predvsem dolgoročne cilje je enostavno prezreti, če jih ne vrednotite oziroma merite redno.


Re-adjust – optimizacija

Preglejte svojo pot in prilagodite svoj pristop. Če zasledujete nek cilj, vendar neprestano naletite na oviro, prilagodite metode in tehnike, a ne opustite cilja. Preizkušajte različne pristope, vse dokler ne pridete do cilja.


Ker je ena od mojih ključnih vrednot znanje, sem se odločila, da bo moj cilj za leto 2021 vezan na pridobivanje novega znanja. Poleg obstoječega kariernega svetovanja in rekrutmenta, si želim namreč spekter svojega znanja in strokovnosti razširiti tudi na področje profilianja, saj čutim, da je to nadgradnja, ki je ključna, da zagotovim konstantno izboljšavo nivoja kvalitete opravljenih storitev, ki jih nudim.


Če torej definiram svoj cilj po metodi SMARTER...


S  - osebnostno profiliranje po licenci Process Communication Model - PCM® , M  - pridobljen certifikat, A - višina finančnega vložka, se mi zdi sprejemljiva, R - s tem bom nadgradila svojo strokovnost in doprinesla k boljšim rekrutmentom, T - najkasneje do januarja 2022, E - vsake 3 mesece bom preverila realizacijo in R - pri preverjanju realizacije bom uvajala potencialne prilagoditve.

Najkasneje do januarja 2022 bom pridobila certifikat za osebnostnega profiliranje po licenci Process Communication Model - PCM®. Top!


Kakšni pa so vaši karierni cilji za leto 2021?


Maša

2021: Postavljanje kariernih ciljev

Who we are

With over 20 years of managerial experiences within the international business environment, our team offers a combination of solid business experiences and HR expertise, which strongly supports our client’s needs and ensures the delivery of high professional solutions for all your business needs and models.