EN SI

Business Development Manager Global Markets

Job title
Vodja razvoja poslovanja na tujih trgih m/ž
Job type
Employment
nedoločen čas
Industry
Razvoj / tehnično področje
Expertise
Prodaja in komerciala
Job published
29.01.2020
Job description

Naš klient je slovensko podjetje, ki je izjemno mednarodno usmerjeno. Hitro se prilagajajo potrebam trga in njihovih kupcev. Njihova konkurenčna prednost so izjemno kakovostni izdelki, znanje in izkušnje ter sposobnost prepoznati in izpolniti visoke zahteve njihovih strank in poslovnih partnerjev. So izjemno inovativno naravnani in ker so mednarodno usmerjeni stalno sledijo trendom na globalnem trgu, hkrati pa skrbijo za okolje in upoštevajo najstrožje standarde in predpise novih tehnologij.

Obenem se zavedajo pomembnosti zadovoljstva njihovih zaposlenih. Neprestano vlagajo v razvoj in zadovoljstvo njihovih zaposlenih, ki jim nudijo možnosti stalnega osebnega in profesionalnega razvoja.

Nosilec delovnega mesta je prioritetno odgovoren za razvoj in oblikovanje strategije rasti prodaje na tujih trgih. Področje je izjemnega pomena za razvoj in uspešnost podjetja na globalnem trgu, kar zahteva izkušnje pri razvoju poslovanja, identifikaciji potreb kupcev in vzdrževanje uspešnih odnosov z regionalnimi vodji prodaje in ključnimi kupci. Identifikacija priložnosti na trgu in potencialnih novih kupcev je ključnega pomena, podkovana s strateškim razmišljanjem in sposobnostjo prepoznati potencial posameznega trga.

Glavne delovne naloge in odgovornosti zajemajo:

 • oblikovanje, vodenje in implementacija strategije razvoja prodaje na tujih trgih
 • lastništvo, doseganje in preseganje načrtovane rasti prodaje na identificiranih ključnih trgih
 • vodenje in razvoj ekipe skrbnikov ključnih kupcev (določanje, spremljanje in doseganje ciljev)
 • vodenje in povečevanje učinkovitosti delovanja hčerinskih prodajnih predstavništev (določanje, spremljanje in doseganje ciljev)
 • izvajanje operativnih prodajnih aktivnosti z namenom pozicioniranja produktov v potrfelj izbranih dobaviteljev pri globalnih direktnih kupcih oz. lastnikih blagovnih znamk
 • priprava in izvajanje strategije prodaje skozi direktne prodajne kanale
 • grajenje in vzdrževanje lojalnih partnerskih odnosov z novimi kupci
 • skrb za povečevanj dobičkonosnosti prodaje (cene in prodajni splet)
 • skrb za omejevanje kanibalizacije prodaje na strani in-direktnih prodajnih kanalov s ciljem maksimizacije dobičkonosnosti prodaje celotnega produktnega portfelja podjetja
 • usmerjanje marketinških aktivnosti ciljanih na prepoznavnost blagovne znamke v direktnih prodajnih kanalih
 • delovno mesto zahteva pogosta službena potovanja v tujino.

Profil kandidata

Izobrazba: najmanj univerzitetna izobrazba oz. strokovni magisterij

Jezikovno znanje: odlično znanje angleškega jezika; znanje francoščine ali italijanščine

predstavlja dodatno prednost

Ostala znanja: vozniški izpit in odlična računalniška pismenost

Delovne izkušnje: najmanj 10 let delovnih izkušenj ter 3 leta izkušenj na podobnih delovnih mestih; poznavanje tehničnih panog je prednost

Profesionalna znanja:

 • izkušnje pri vodenju in usmerjanju prodajnih ekip; najmanj tri (3) leta izkušenj
 • načrtovanje prodaje preko identifikacije priložnosti do izvedbe naročil
 • izkušnje v načrtovanju in izvajanju prodajnih strategij
 • izkušnje pri doseganju in preseganju timskih ter osebnih planov rasti prodaje.

Osebnostne lastnosti in veščine:

 • vodstvene in organizacijske sposobnosti
 • ambicioznost
 • usmerjenost v doseganje rezultatov
 • sposobnost motiviranja in razvoja članov prodajne ekipe
 • razvoj in vzdrževanje lojalnih partnerskih odnosov s kupci
 • odlične pogajalske in prezentacijske sposobnosti
 • sposobnost učinkovitega načrtovanja porabe časa
 • strokovnost in proaktivnost
 • visoka motiviranost
 • komunikacijske veščine
 • energija in odločnost pri premagovanju izzivov v različnih kontekstih.